Bilistskolen

V/ Carsten Feldborg, Kofeltvej 23 Idom, 7500 Holstebro

Kommende kurser

Hold 7 Mandag den 13/12-2021 - Holdet er fyldt.
Hold 1 Torsdag den 20/1-2022 - Holdet er fyldt.
Hold 2 Mandag den 21/2-2022
Hold 3 Torsdag den 7/4-2022
Hold 4 Mandag den 9/5-2022
Hold 5 Torsdag den 9/6-2022
Hold 6 Mandag den 15/8-2022
Hold 7 Torsdag den 15/9-2022
Hold 8 Mandag den 24/10-2022
Hold 9 Torsdag den 17/11-2022

bil 4 small